Канихуа – братовчедката на киноата, с по-голяма хранителна стойност