Седем пъти в Библията споменат, не е ядка, а е плод…що е то?