Item_938313

Илюстрация на Seikei Zusetsu (1804) в Японската земеделска енциклопедия от