The image, Native Women Preparing Manioc for a Feast, by Theodor De Bry, is from Colonial Latin America.

Изображението „Жени приготвят маниока за местен фестивал“ от Теодор Де Брай от времено на колониална Латинска Америка