Началото на швейцарската шоколадова традиция е поставено в.. Брюксел